Øvrige produkter

BackHome Super Mini mikrochip

Elektronisk indentifikation

 • Gnavere
 • Kat
 • Hund

Hos Virbac støtter vi op om, at øge andelen af ID-mærkede kæledyr. Derfor har vi udviklet en super mini mikrochip.

BackHome Super Mini mikrochip er den letteste måde at give din hund eller kat elektronisk identitetsmærkning. Kæledyret vil opleve mindst traume, når dyrlægen bruger Super Mini.

Både kanylen og mikrochippen er nemlig meget lille – kun 1,25 millimeter i diameter - og tager kun et øjeblik at indføre.

Hunde skal ifølge loven have en mikrochip til elektronisk identifikation.

Vi anbefaler, at du også registrer din kat med en mikrochip. Ellers risikerer du, at dyrlæge eller internat ikke kan finde frem til dig, hvis din kat kommer ud for et uheld eller løber væk. Grundet ændringer i lovgivningen ang. ID mærke og katte pr. 1. juli 2021, har internater og optageren pligt til at kontakte ejeren inden for 24 timer, hvis katten er mærket og registreret korrekt. Når kontakten er etableret, har ejeren 24 timer til at afhente katten, medmindre andet bliver aftalt. Ellers bliver optageren ejer af katten.


I modsætning til øretatovering behøver din kat ikke i fuld narkose, når den får mikrochippen.

Og chippen holder hele livet.

 

FORDELE:

 • Med en lille mikrochip sammenholdt med en smal og skarp kanyle får du en smidig og smertefri implantering.
 • Lav risiko for migration. Super Mini er udviklet med avanceret teknologi i Tyskland. Og forskerne har udviklet en coating til BackHome Super Mini Mikrochip for at forhindre, at den flytter sig rundt i kroppen.
 • Sikker identifikation.

Hvordan fungerer BackHome?

 • BackHome Super Mikrochip implanteres med en kanyle lige under huden mellem skulderbladene på dyret. Mikrochippen er forudprogrammeret med et ID-nummer, som aflæses af en mikrochipscanner.
 • Dyrlægen sørger for at oplysninger om kæledyret og ejeren er registreret på katteregister.dk, dansk-katteregister.dk eller hunderegister.dk
 • Bekræftelse om elektronisk registrering mailes til kæledyrets ejer
 • Ejeren tjekker oplysningerne og opdaterer om nødvendigt

Spørg din dyrlæge eller kennel efter BackHome Super Mini mikrochip.

OBS! BackHome Super Mini mikrochip anbefales ikke til katte, som bruger elektronisk kattelem på grund af risiko for at katten bliver lukket ude. Vi anbefaler at bruge en standard mikrochip til elektronisk mikrochip kattelem.

Tjekliste, når kæledyret er kommet på afveje

Undgå at din hund tager infektioner med hjem fra rejsen

BackHome mikrochip: Spørgsmål og svar
 • Hvor længe holder BackHome mikrochip?

  Mikrochippen holder i hele dyrets levetid. Så når det er gjort, er det for livet!

 • Vil det gøre ondt på mit kæledyr, når BackHome indsættes?

  Det kan være lidt ubehageligt, men de fleste kæledyr viser ingen tegn på ubehag, når mikrochippen indsættes. Dyrlægen ved, hvordan man indsætter mikrochippen så smertefrit som muligt.

 • Vil BackHome kunne spore kæledyrets placering?

  Nej, mikrochippen er designet med henblik på identifikation, hvis kæledyret skulle komme på afveje, så man nemt kan finde ejeren.

 • Vil det være nødvendigt med beroligende midler når BackHome indsættes

  En hund eller kat har normalt ikke behov for beroligende midler, da dette er en meget hurtig og relativt smertefri procedure. Det kan være nødvendigt med beroligende middel til nogle usædvanlige eller ængstelige hunde og katte. Forhør dig hos dyrlægen om dette.

 • Vil BackHome aktivere kattelemmen?

  Mikrochippen kan fungere på nogle chipstyrede kattelemme, men formålet med mikrochippen er at identificere kæledyret, så det kan blive genforenet med sin ejer.

 • Skal der betales en årlig afgift på mikrochippen?

  Du betaler et engangsbeløb til dyrlægen, når mikrochippen er indsat, og dette inkluderer udgifter til at have kontaktoplysningerne lagret på katteregister.dk, dansk-katteregister.dk og hunderegister.dk, der står for digital identifikation af dyr i Danmark.

 • Hvordan fungerer BackHome mikrochippen?

  Mikrochippen aktiveres først, når man holder en scanner hen imod den. Når scanneren holdes hen imod chippen, afgiver den elektromagnetiske bølger, hvilket får den til at sende et unikt radiosignal tilbage til scanneren.

  Hvis kæledyret er kommet på afveje, kan den, som scanner mikrochippen, aflæse kæledyrets unikke ID-kode og bruge den til at opspore ejeren (dig) ved at se i databasen.

 • Hvem kan scanne BackHome mikrochippen?

  Mikrochip bruges meget af dyrlæger til at fastslå dyrets identitet og er lovpligtigt, når en hund, kat eller ilder skal rejse udenlands. De fleste instanser, som håndterer dyr, vil derfor have en scanner.

 • Vil BackHome bevæge sig i kroppen?

  Mikrochippen ligger i en særlig biokompatibel kapsel, hvilket gør, at den ikke bevæger sig, men den kan en sjælden gang løsne og bevæge sig under huden, før den falder til ro igen. Du bør imidlertid ikke lade dig skræmme af dette, hvis man ikke finder mikrochippen der, hvor den blev indsat, vil man undersøge hele dyret.

 • Kan BackHome fjernes?

  Det er meget usædvanligt at få fjernet en mikrochip og sjældent nødvendigt – men det kan gøres med hensigtsmæssig bedøvelse og kirurgi.

 • Vil BackHome falde ud?

  Mikrochippen skal ikke falde ud, når den er implanteret. Det er imidlertid meget vigtigt, at du IKKE skrubber eller trykker på det område, hvor mikrochippen er indsat, før der er gået MINDST 24 timer, da dette kan medføre, at den flytter sig eller skubbes ud.