Databeskyttelsespolitik

Virbac kan som led i sine aktiviteter og med fuldstændig overholdelse af den gældende lovgivning behandle dine personoplysninger. Virbac er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Sammen med vores websites brugervilkår og andre dokumenter, som henvises til deri, anfører denne databeskyttelsespolitik de typer personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler og behandler oplysningerne, hvem vi deler dem med i forhold til de ydelser, vi leverer, og visse rettigheder og muligheder, som du har i den henseende.

Denne databeskyttelsespolitik giver dig oplysninger om, hvordan behandlingen af dine data håndteres af Virbac.

Databeskyttelsespolitikken, som især kan tilgås på dette website, opdateres regelmæssigt for at tage højde for de lovgivningsmæssige ændringer, og eventuelle ændringer i Virbacs organisation eller i den behandling, vi foretager. Vores website kan indeholde links til websites tilhørende tredjeparter/indhold/ydelser, som ikke ejes eller kontrolleres af Virbac. Virbac er ikke ansvarlig for, hvordan disse driver eller behandler dine personoplysninger, så vi anbefaler, at du omhyggeligt læser datapolitikker og vilkår i forbindelse med disse tredjeparters ejendom.

Denne databeskyttelsespolitik suppleres af:

 • særlig oplysninger om hver behandling, vi udfører angående dine personoplysninger, som gøres tilgængelige for dig snarest muligt, og i tilfælde af direkte indsamling af dine oplysninger, på tidspunktet for indsamlingen,
 • en cookiepolitik, som også er tilgængelig på dette website.

Databeskyttelsespolitikken blev senest opdateret den 18.02.2021.

I – Hvem er vi?

Virbac har, når selskabet agerer som dataansvarlig, ansvaret for de personoplysninger, du giver os.

Virbac omfatter Virbac S.A. (fransk selskab med registreringsnummer 417350311) og dets datterselskaber/tilknyttede virksomheder (i det følgende samlet benævnt "Virbac", "vi" eller "vores").
Oplysninger om vores datterselskaber kan findes her.

For så vidt angår gældende databeskyttelseslovgivning (i særdeleshed den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 ("GDPR") behandles dine oplysninger af et søsterselskab eller datterselskab til Virbac, som du har instrueret, eller som leverer tjenester til dig eller kommunikerer med dig, og hver af disse enheder anses for at være en uafhængig dataansvarlig for dine personoplysninger. Denne databeskyttelsespolitik gælder for alle disse enheder.

II – Hvad er vores forpligtelser?

Vi er forpligtede til at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau for personoplysninger tilhørende den person, hvis personoplysninger vi behandler (den "registrerede") samt alle øvrige personoplysninger, vi behandler.

Vi forpligter os til at overholde de gældende regler for enhver behandling af personoplysninger, som vi udfører. Som sådan påtager vi os at respektere følgende principper:

 • vi behandler dine personoplysninger på en lovlig, rimelig og en gennemsigtig måde,
 • vi indsamler dine personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og legitime formål og behandle dem ikke på en måde, som er inkompatibel med de formål,
 • vil sikrer, at de behandlede personoplysninger er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, de behandles til,
 • vi gør vores yderste for at sikre, at de behandlede personoplysninger er nøjagtige, og om nødvendigt, opdaterede. Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at personoplysninger som er unøjagtige, under hensyntagen til de formål de behandles til, slettes eller berigtiges uden ophold,
 • vi opbevarer dine personoplysninger i en form, der højst tillader at identificere dig, så længe det er nødvendigt til de formål, de behandles til,
 • vi behandler personoplysninger på en måde, der sikrer, at personoplysningerne er passende sikret.

Denne forpligtelse afspejles i det følgende:

 • vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder,
 • vi sikrer, at beskyttelse og sikkerhed ved persondata står i centrum for vores virksomhed,
 • vi overvejer hver ny behandlingsaktivitet og tager højde for principperne for databeskyttelse, for at opnå databeskyttelse gennem design,
 • vi benytter ikke dine personoplysninger til formål, som vi ikke har gjort dig opmærksom på,
 • vi mener ikke, at dine oplysninger skal opbevares varigt,
 • vi vil ikke dele eller sælge dine oplysninger ud over, hvad der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik,
 • vi er forpligtet til at sikre og beskytte dine personoplysninger. Derfor arbejder vi kun med betroede partnere,
 • vi respekterer dine rettigheder som registreret og som person, og vil gøre vores yderste for at imødekomme din anmodning, hvor det er muligt,
 • vi sender dig kun kommerciel kommunikation, hvis du har bedt om det, eller for at tilbyde lignende produkter eller tjenester, hvis vi har fået dine elektroniske kontaktoplysninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF. Du kan til enhver tid skifte mening og gøre indsigelser mod denne kommercielle kommunikation ved hjælp af en meget enkel proces.

III – Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Bemærk venligst, at en personoplysning er enhver oplysning i forbindelse med en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"), såsom en e-mailadresse, dit fornavn og efternavn, din IP-adresse mv.

Vi indsamler dine personoplysninger via dette website samt på anden vis. I nogle tilfælde indsamler vi dine personoplysninger direkte fra dig. I andre tilfælde fremsendes dine personoplysninger til os fra en tredjepart.

Virbac sikrer, at man kun indsamler og behandler personoplysninger, der er strengt nødvendige til det formål, de behandles. Du får snarest besked om de kategorier af personoplysninger, vi behandler, for hver behandling vi udfører med dine persondata.

De personoplysninger, vi indsamler, er for eksempel:

 • Identitets og kontaktoplysninger, såsom dit fornavn og efternavn, adresse, telefonnummer, civil status, IPadresse mv.
 • Ansøgingsoplysninger, såsom dit CV, eksamensbeviser, arbejdserfaring og kompetencer, f.eks. når du ansøger om et job i Virbac eller et af datterselskaberne,
 • Dit billede, når du optages af et af vores sikkerhedskameraer, installeret tæt på vores bygninger, med henblik på sikkerhedsmæssige formål,
 • Nummerpladen på dit køretøj af hensyn til sikkerheden og med henblik på at styre og kontrollere adgang til Virbac og for at forbedre trafikken,
 • Oplysninger om dit kæledyr, såsom dets sygehistorie og ejere og oplysninger om dets livsstil, hovedsageligt når vi udfører behandling i forbindelse med videnskabelig forskning,
 • Forretningsoplysninger, herunder oplysninger givet i løbet af det aftalemæssige forhold eller kundeforholdet mellem dig eller din virksomhed og Virbac, eller som på anden måde er givet frivilligt af dig eller din virksomhed,
 • Professionelle oplysninger, såsom din titel og dine kompetencer, til administration af vores leverandører og serviceudbydere,
 • Økonomiske oplysninger og betalingsoplysninger, herunder din bankkonto og andre oplysninger, som er nødvendige for at behandle betalinger og bekæmpelse af svig, herunder numre på kredit og hævekort, sikkerhedskoder og andre relaterede faktureringsoplysninger.

Hvis du sender personoplysninger om andre personer til os, erklærer du, at du har bemyndigelse dertil og tillader os at anvende oplysningerne i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.

IV – Til hvilke formål behandles dine personoplysninger?

Databehandlingen der udføres af Virbac opfylder et eksplicit, legitimt og fastlagt formål.

Dine oplysninger behandles for at betjene dig. Vi anvender dine personoplysninger f.eks. til følgende formål:

 • at drive vores virksomhed,
 • at administrere videnskabelige undersøgelser, hvor du beslutter dig for at lade dit dyr deltage,
 • hvis du vil sende en jobansøgning, kan vi behandle dine personoplysninger for at håndtere din ansøgning,
 • at levere vores produkter og tjenester, du køber, og at behandle, færdiggøre og opfylde de transaktioner, du har anmodet om,
 • at give kundeservice og besvare dine anmodninger eller forespørgsler og kommunikere med dig,
 • at arrangere spilkonkurrencer, hvor vi skal behandle dine personoplysninger, med henblik på at administrere din deltagelse i sådanne spil,
 • at tilpasse vores markedsførings og loyalitetsprogrammer og kampagner,
 • at levere nyhedsbreve, artikler, varslinger, annonceringer, invitationer og andre oplysninger om produkter, varemærker, emner om dyresundhed til dig,
 • hvis du er en af vores leverandører eller serviceudbydere eller medarbejder hos en af disse, kan vi behandle dine personoplysninger til administration af vores leverandører og serviceudbydere i overensstemmelse med lovgivningen og forordninger,
 • med det formål at administrere vores forhold til dig, f.eks. når du er potentiel kunde eller bruger af vores website, eller vi kan også behandle oplysninger om profil og brug, herunder adgangskoder til Virbacs websites eller platforme eller ydelser, som er beskyttet af adgangskoder, dine præferencer hvad angår modtagelse af markedsføringsoplysninger fra os, dine kommunikationspræferencer og oplysninger om, hvordan du bruger vores website(s), herunder de tjenester du har set eller søgt efter, sidens svartider, fejl ved download, varigheden af besøg og oplysninger om interaktion på siden (såsom scrolling, klik og mus over). For at læse mere om vores brug af cookies eller lignende teknologi, bedes du tjekke vores cookiepolitik.

Oplysninger om andre personer: Hvis du giver os oplysninger om andre personer, f.eks. dine medarbejdere, modparter, rådgivere eller leverandører, skal du sikre, at de forstår, hvordan deres oplysninger vil blive anvendt, og at de har givet dig tilladelse til, at du videregiver dem til os og at du tillader os og vores serviceudbydere, som vi har outsourcet til, at anvende dem.

Formålet med behandlingen bliver kommunikeret til dig fra sag til sag for hver behandling, vi foretager af dine oplysninger.

V – Hvordan sikrer vi, at den behandling vi udfører, er lovlig?

Når vi behandler dine personoplysninger, sikrer vi altid, at behandlingen sker på et "retsgrundlag" (dvs. behandlingen sker for at opfylde en aftale, eller vi har dit samtykke mv.). Et retsgrundlag betyder, at behandlingen holder sig inden for de strenge GDPR-krav og dermed anses for at være lovlig.

Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende retsgrundlag.

 • Når du indgår en aftale med os og opfyldelsen af aftalen kræver, at vi behandler dine persondata, er vores retsgrundlag opfyldelsen af denne aftale. For eksempel kan dette være tilfældet, hvis du køber et af vores produkter og vi har behov for at behandle dine personoplysninger med det formål at administrere reservation, levering og/eller betaling.
   
 • Når det er nødvendigt at behandle for på din anmodning at tage skridt, forud for indgåelsen af en aftale, er vores retsgrundlag for denne behandling er udførelsen af disse skridt. Det er for eksempel tilfældet, når du sender en jobansøgning, hvilket kræver, at vi gennemgår dit CV for at træffe en beslutning angående din ansøgning.
   
 • Når du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, til et eller flere specifikke formål, er vores behandling berettiget via dit samtykke. Det kan være tilfældet, når vi behandler dine personoplysninger for at udføre videnskabelig forskning. Når vi anvender samtykket som retsgrundlag for vores behandling, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
   
 • Når behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, som vi eller en tredjepart forfølger (undtagen hvis sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af dine personoplysninger, i særdeleshed hvis du er barn), er vores retsgrundlag disse legitime interesser. For eksempel kan behandlingen af dine personoplysninger med formålet direkte markedsføring anses for at udføres til en legitim interesse, selvom hvad angår direkte markedsføring kan det også være nødvendigt at bede om dit samtykke afhængigt af omstændighederne.
   
 • Vi kan også behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med andet retsgrundlag som anført i gældende lovgivning eller forordninger. For flere oplysninger om dette emne foreslår vi, at du læser artikel 6.1 i GDPR, som har en liste over alle mulige retsgrundlag.

Retsgrundlaget bliver kommunikeret til dig fra sag til sag for hver behandling, vi foretager af dine personoplysninger.

VI – Hvor længe opbevarer vi dine data?

Virbac beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, de behandles, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derfor afhænger opbevaringsperioderne for personoplysninger af formålet med hver behandling.

For at fastlægge opbevaringsperioden for dine oplysninger benytter vi os også af følgende kriterier:

 • hvis der anvendes cookies, fastlægger vi brugstiden for cookies i henhold til de grænser, som er fastlagt af den kompetente nationale tilsynsmyndighed,
 • når vi kan opbevare visse personoplysninger for at opfylde vores juridiske eller lovmæssige forpligtelser, og sætte os i stand til at udøve vores rettigheder, opbevarer vi dine oplysninger i den specificerede periode, hvis dette er relevant, i den juridiske referencetekst (f.eks. lovfæstet forældelsesfrist eller lovmæssig opbevaringsperiode for data).

Vi gør opbevaringsperioden tilgængelig for dig fra sag til sag.

VII – Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

De bemyndigede personer, der arbejder for Virbac og i nogle tilfælde dets datterselskaber, kan få adgang til dine personoplysninger. Vi gør vores yderste for at sikre, at disse grupper personer forbliver så små som muligt, og holder dine data fortrolige og sikre.

Andre tredjepartsmodtagere, såsom vores betroede serviceudbydere, der støtter vores virksomhed, kan også modtage oplysningerne afhængigt af behandlingen. Vi benytter os af betroede serviceudbydere til at udføre en række aktiviteter på vores vegne.

I den henseende giver vi kun vores betroede serviceudbydere de oplysninger, de behøver for at udføre tjenesten og beder dem om ikke at anvende dine personoplysninger til andre formål. Vi gør altid vores bedste for at sikre, at alle disse betroede serviceudbydere, som vi arbejder med, holder dine oplysninger fortrolige og sikre. Vi sørger også for, at når vores forhold til en betroet serviceudbyder ophører, så sletter denne serviceudbyder dine oplysninger uden ophold.

Vi udvælger vores betroede serviceudbydere med stor omhu og sikrer, at de leverer tilstrækkelige garantier, i særdeleshed hvad angår ekspertviden, pålidelighed og ressourcer, for at indføre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der overholder kravene i den gældende lovgivning, herunder til behandlingssikkerhed. I den henseende sikrer vi, at vores betroede serviceudbydere kun behandler personoplysninger efter vores dokumenterede instrukser. Vi sikrer også, at deres personale har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovfæstet tavshedspligt.

Vi kan bede vores betroede serviceudbydere om at levere tjenester, der kræver behandling af dine personoplysninger, f.eks. til følgende formål:

 • hosting af vores website,
 • opbevaring af vores data,
 • vedligeholdelse af vores udstyr/software,
 • brugen af applikationer eller fælles værktøjer, som er stillet til rådighed for vores medarbejdere

For hver behandling vi udfører med dine personoplysninger, informerer vi dig om vores betroede serviceudbyderes identitet eller rolle.

Det kan også kræves af os, at vi videregiver eller deler dine personoplysninger for at overholde en juridisk pligt, eller til at håndhæve eller anvende vores brugervilkår/salgsvilkår eller andre betingelser, du har accepteret; eller at beskytte Virbacs, kunders eller medarbejderes rettigheder, sikkerhed eller ejendom.

Vi kan f.eks. også dele dine oplysninger med andre som følger

 • Retshåndhævende organer og vores tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder i overensstemmelse med juridiske krav eller god praksis,
 • De rette parter i tilfælde af nødsituationer: i særdeleshed for at beskytte vores kunders, medarbejderes og organisationers sundhed og sikkerhed,
 • Dit selskab eller din virksomhed i et forretningsmæssigt forhold til os,
 • Leverandører af screeningtjenester: så vi kan overholde juridiske pligter i forbindelse med forebyggelse af eller beskyttelse mod kriminalitet (herunder uden begrænsning korruption mv.), bekæmpelse af hvidvaskning af penge, screening for sanktioner og andre påkrævede undersøgelser, herunder vedrørende advarsler fra whistleblowere.
 • Leverandører af annoncenetværk og analyseydelser for at støtte og vise annoncer på vores website, apper og andre sociale medier,
 • tredjeparter i sammenhæng med opkøb eller overførsel af en del af vores virksomhed eller i forbindelse med omstrukturering af virksomheden,
 • Andre repræsentanter: Hvor dit navn fremgår af deltagerlisten for begivenheder, hvor du har fortalt os, at du planlægger at deltage.

VIII – Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Dine oplysninger lagres af Virbac, dets datterselskaber og dets betroede serviceudbydere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),  Dog kan dine oplysninger, afhængigt af behandlingen, også overføres til et land uden for EØS, til vores betroede serviceudbydere og/eller datterselskaber.

Når der overføres data uden for EØS, sikrer vi, at oplysningerne overføres på en sikker måde og med respekt af gældende lovgivning. Hvis landet, hvor oplysningerne overføres til, ikke har beskyttelse sammenlignelig med beskyttelsen i EU, anvender vi "hensigtsmæssige eller passende sikkerhedsforanstaltninger".

Disse hensigtsmæssige eller passende sikkerhedsforanstaltninger er en måde til at kompensere for mangelen på databeskyttelse. Disse hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger kan bestå i af benytte sig af bindende selskabsregler, standardbestemmelser om databeskyttelse godkendt af Kommissionen, standardbestemmelser om databeskyttelse godkendt af en tilsynsførende myndighed eller aftalemæssige bestemmelser godkendt af en tilsynsførende myndighed.

I alle tilfælde er det et spørgsmål om at indgå en aftale med den enhed, der modtager dine personoplysninger, for at sikre overholdelse af krav om databeskyttelse og dine rettigheder som registreret, der passer til behandling i EU, herunder tilgængeligheden af rettigheder som kan håndhæves for registrerede og effektive retsmidler, herunder at opnå effektiv administrativ eller retslig afhjælpning og at kræve erstatning i EU eller i et tredjeland. De drejer sig især om overholdelse af de generelle principper i forbindelse med behandling af personoplysninger, principperne i databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger.

Når dine personoplysninger overføres til enheder beliggende i USA, kan vi også anvende "Privacy Shield", som er en mekanisme til selvcertificering til selskaber indregistreret i USA, som er godkendt af Europa-Kommissionen som nogle, der yder et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for personoplysninger, der er overført af en europæisk enhed til selskaber indregistreret i USA.  Denne mekanisme anses derfor for at give juridiske garantier for disse dataoverførsler.

Vi vil, hvor det måtte være relevant og fra sag til sag, informere dig om vores hensigt om at overføre personoplysninger til et tredjeland, tilstedeværelsen eller fraværet af Kommissionens beslutning om et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og måderne, hvorpå der kan fås en kopi af dem, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.

IX – Hvad er dine rettigheder som registreret, og hvordan kan ud udøve dem?

Hvis databeskyttelseslovgivningen eller forordningerne giver mulighed, f.eks. når dine personoplysninger behandles af et af vores datterselskaber i EU eller beliggende i andre jurisdiktioner, hvor lignende regler gælder, har du visse rettigheder vedrørende dine oplysninger. Tilgængeligheden af disse rettigheder og de måder, du kan benytte dem, er anført mere detaljeret nedenfor. Nogle af disse rettigheder gælder kun under visse omstændigheder.

Afhængig af behandlingen har du:

 • retten til at få bekræftet af os, hvorvidt der behandles personoplysninger om dig eller ikke (indsigtsret). Hvis det er tilfældet, kan du få indsigt i personoplysningerne og få information såsom formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, behandlingen drejer sig om mv.,
 • retten til fra os at få berigtiget unøjagtige personoplysninger om dig (ret til berigtigelse),
 • retten til at opnå sletning af dine personoplysninger under forudsætning af, at en af årsagerne, som berettiger til denne ret, gælder (ret til sletning),
 • retten til at opnå begrænsning af behandlingen, hvor en af årsagerne, der berettiger til denne ret, gælder (ret til begrænsning af behandling),
 • retten til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og have retten til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindringer fra vores side (ret til dataportabilitet),
 • retten til at gøre indsigelser, hvilket betyder, at du f.eks. kan forbyde os at anvende dine personoplysninger til direkte markedsføring,
 • retten til at definere retningslinjerne for behandlingen af dine personoplysninger efter din død.

Angående direkte markedsføring: Som anført ovenfor har du til enhver tid retten til at gøre indsigelser, og du kan fravælge at modtage direkte markedsføring fra os. På baggrund af dit samtykke ("tilvalg"), legitime interesse eller aftalegrundlag kan vi anvende de oplysninger, du giver os på vores website eller på anden vis, til direkte markedsføring for at sende e-mails, nyhedsbreve eller andre meddeleler for at holde dig orienteret om forretningsmæssige udviklinger, markedsindsigt og vores tjenester, herunder begivenheder vi mener kan være af interesse for dig. For at udøve din ret til at fravælge modtagelse af direkte markedsføring kan du ændre dine præferencer angående markedsføring på siden med indstilling af dine onlinekonti, klikke på linket "frameld abonnement", som findes i slutningen af alle e-mails om markedsføring, vi sender til dig, eller kontakte virbac@virbac.dk

Hvis du ønsker at udøve eller diskutere nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte den relevante enheds kontaktadresse om anført i denne databeskyttelsespolitik.

For at vi kan behandle din anmodning på tilfredsstillende måde skal du bevise din identitet, uanset metode. Hvis vi er i tvivl, kan vi bede om yderligere oplysninger, især fremsendelsen af en kopi af dit ID-kort underskrevet af dig.

Vi vil gøre vores bedste for at give et tilfredsstillende svar på dine anmodninger. I alle tilfælde svarer vi dig inden for en måned, selv om vores svartid kan forlænges med to ekstra måneder afhængigt af kompleksiteten og antallet af anmodninger.

Hvis du uanset årsag anser vores svar for ikke at være tilfredsstillende, oplyser vi dig om, at du kan indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse, især i den medlemsstat i EU, hvor du har din sædvanlige adresse, hvor vi er beliggende, eller hvor en påstået krænkelse af databeskyttelseslovgivningen har fundet sted ( Datatilsynet. )

X – Hvilke oplysninger giver vi dig?

Hver gang Virbac udfører en behandling angående dine personoplysninger, giver vi dig oplysninger om den behandling ved at give dig:

 • identitet og kontaktoplysninger om den dataansvarlige (dvs. den enhed, som fastlægger formål og metoder til behandling af dine personoplysninger), og hvor det er relevant, for den dataansvarliges repræsentant,
 • kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesansvarlige,
 • formålene med den behandling, som personoplysningerne er beregnet til samt retsgrundlaget for behandlingen,
 • hvis det er relevant, de legitime interesser der forfølges af Virbac eller en tredjepart,
 • modtagerne eller kategorier af modtagere af personoplysninger, hvis det er relevant,
 • i givet fald, det forhold at Virbac har til hensigt at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation og tilstedeværelsen eller fraværet af en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Kommissionen, eller eventuelt henvisning til de hensigtsmæssige eller passende sikkerhedsforanstaltninger og de måder, hvorpå man opnår en kopi deraf eller hvor de er stillet til rådighed.
 • den periode, hvori personoplysningerne opbevares, eller hvis det ikke er muligt, de kriterier der anvendes til at fastlægge den periode,
 • tilstedeværelse af retten til fra Virbac at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af personoplysninger, eller begrænsning af behandlingen vedrørende dig, eller til at gøre indsigelser mod behandlingen samt retten til dataportabilitet,
 • hvis det er relevant, tilstedeværelse af retten til at trække samtykke tilbage til enhver tid, uden af påvirke lovligheden af behandlingen på baggrund af samtykke, før dette trækkes tilbage,
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed,
 • om afgivelse af personoplysninger er et lovmæssigt eller aftalemæssige krav, eller et krav der er nødvendigt for at indgå en aftale, samt om du er forpligtet til at give de personoplysninger og de mulige konsekvenser ved manglende afgivelse af disse oplysninger,
 • tilstedeværelse af automatiske afgørelser, herunder profilering, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for dig,
 • hvis oplysningerne ikke er indhentet direkte fra dig, kategorien af de pågældende personoplysninger, kilden hvorfra personoplysningerne stammer, og hvor det er relevant, om de er stammer fra offentligt tilgængelige kilder.

Disse oplysninger stilles til din rådighed snarest muligt og, i tilfælde af direkte indsamling af dine oplysninger, på tidspunktet for indsamlingen.

XI – Hvordan håndteres sikkerhed?

Virbac lægger stor vægt på at beskytte dine personoplysninger og tager alle rimelige forholdsregler med dette for øje. Vi kræver, at vores partnere der administrerer dine oplysninger på vores vegne, gør det samme.

Vi gør hele tiden vores yderste for at beskytte dine personoplysninger. Efter modtagelsen af dine oplysninger anvender vi ufravigelige procedurer og sikkerhedsforanstaltninger (både tekniske og organisatoriske) for at forhindre uberettiget tilgang. Idet transmission af data via internettet ikke er fuldstændig sikker, kan vi ikke garantere sikkerhed for dine oplysninger, som sendes til vores website. Derfor udføres eventuel transmission på eget ansvar.

XII – Cookies

Vi bruger cookies, der identificerer din browser. De indsamler og lagrer oplysninger, når du besøger vores website om, hvordan du benytter det, hvorved det er muligt at registrere din brug af websitet samt give dig bedre service og en bedre oplevelse, når du browser og til analyser.

De personoplysninger vi indsamler via disse teknologier bliver også anvendt til at administrere din session.

Som anført i afsnit V af denne databeskyttelsespolitik afgør vi brugstiden for cookies i henhold til de grænser, som er anført af den kompetente nationale tilsynsmyndighed.

For flere oplysninger om cookies og hvordan vi bruger dem henviser vi til vores cookiepolitik.

XIII – Links til websites tilhørende tredjeparter

Vores website, nyhedsbreve, opdateringer pr. e-mail og anden kommunikation kan til enhver tid indeholde links til og fra websites tilhørende tredjeparter. De personoplysninger, du afgiver via disse websites, er ikke underlagt denne databeskyttelsespolitik, og behandlingen af dine personoplysninger fra disse websites er ikke vores ansvar. 

Hvis du følger et link til andre websites, så bemærk venligst, at disse websites har egne privatlivsmeddelelser, der anfører, hvordan dine oplysninger indsamles og behandles, når du besøger disse sites.

XIV – Børn

Vi indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn eller andre personer, der er under 16 år. Hvis du er under 16 år, må du ikke sende personoplysninger til os undtagen til særlig uddannelse eller til sikkerhedsadgang, med særskilt skriftlig godkendelse fra forældre. 

XV – Ændringer i denne databeskyttelsespolitik

Denne databeskyttelsespolitik kan til enhver tid blive ændret. 

Hvis vi ændrer noget vigtigt i denne databeskyttelsespolitik (de oplysninger vi indsamler, hvordan vi anvender dem eller hvorfor), fremhæver vi ændringerne øverst på meddelelsen og giver et fremtrædende link til dem i et rimeligt tidsrum efter ændringen.

Senest opdateret: 18.02.2021

Cookiepolitik

Juridisk Meddelelse

Indsamling og behandling af data i forbindelse med nyhedsbreve