Juridisk Meddelelse

Websiden dk.virbac.com er med eneret for VIRBAC DANMARK.

Denne hjemmeside er oprettet med det formål at præsentere generel information om VIRBAC DANMARK (tilknyttet VIRBAC GROUP, i det følgende benævnt "VIRBAC" eller "VIRBAC Group"), og ikke til at give råd om ernæring, dyresundhed eller brugen af et VIRBAC produkt. For spørgsmål, yderligere information eller rådgivning vedrørende sådanne produkter, bedes du kontakte din veterinærspecialist eller VIRBAC DANMARK direkte.

Webstedet indeholder information om produkter, der kan være tilgængelige i et bestemt land i verden (afhængigt af national lovgivning), der er godkendt eller statsanerkendt af et regeringsorgan til salg eller brug med forskellige indikationer og begrænsninger i forskellige lande og kan være tilgængelige under forskellige varemærkenavne i forskellige lande.

Webstedet og dets indhold er i midlertid designet til at overholde europæiske love og regler. I tilfælde af at hjemmesiden kan tilgås af andre, er den og dens indhold kun beregnet til adgang og brug af lokale beboere.

VIRBAC vil gøre en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og ajourførte oplysninger på dk.virbac.com. Ikke desto mindre giver VIRBAC og VIRBAC DENMARK ingen garantier eller repræsentationer for nøjagtigheden, i betragtning af den hurtige udvikling af aktiviteter og produkter hos VIRBAC Group, især hos VIRBAC DANMARK. Alle brugere er enige om, at al adgang og brug af dk.virbac.com  og indholdet heraf er på egen risiko. Hverken VIRBAC eller nogen part, der er involveret i skabelse, produktion eller levering af dk.virbac.com vil være ansvarlig for direkte skader, tilfældigt opståede skader, følgeskader, indirekte eller strafbare skader, der et opstået som følge af adgangen til, brugen af eller manglende evne til at bruge dk.virbac.com eller eventuelle fejl eller mangler i indholdet heraf.

Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel. VIRBAC og VIRBAC DANMARK er ikke ansvarlig for nogen konsekvenser der følger af nogen form for ændringer eller modifikation af information, der er præsenteret på dette websted og er ikke ansvarlig for skader eller vira, der kan inficere brugerens computerudstyr eller anden ejendom, der stammer fra deres brug af dette websted.

Dette websted indeholder informationer om produkter, der i øjeblikket er godkendt til brug i DANMARK, og som det kun anbefales at bruge efter råd eller henvisning fra en specialist.

Copyright erklæring

Copyright © 2015 , VIRBAC DANMARK. Alle rettigheder forbeholdes.

Al webdesign, tekst, grafik, fotos, udvælgelse og arrangement heraf er VIRBAC DANMARKs eksklusive ejendom, Copyright © 2015, VIRBAC DANMARK, og uautoriseret brug af disse oplysninger er strengt forbudt.

VIRBAC DANMARK bemyndiger dig hermed til at kopiere dokumenter, der er offentliggjort af VIRBAC DANMARK på det nationale websted udelukkende til eget og til ikke-kommercielt brug i din organisation, forudsat at alle kopier af de dokumenter, du opretter, skal indeholde alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsmeddelelser, der er indeholdt her. Som udtrykkeligt angivet ovenfor, må intet indeholdt heri fortolkes som overdragelse af nogen form for licens eller anden ret der hører under nogen VIRBAC / VIRBAC DANMARK copyright.

Al anden brug af materialer på dette websted - inklusive gengivelse til andre formål end dem, der er anført ovenfor, ændring, distribution eller republikation - uden forudgående skriftlig tilladelse fra VIRBAC er strengt forbudt.

I tilfælde af artikler er disse artikler deres forfatteres ejendom, og forfatterne er ansvarlige for indholdet af deres artikler.

Med hensyn til de artikler / dokumenter der er skrevet af eksterne forfattere fra virksomheden og offentliggjort i det afsnit, der specifikt er dedikeret til dyrlæger, så er Virbac ikke ansvarlig for indholdet af disse artikler. Virbac har bare ret til at offentliggøre dem på sit websted som kommunikation rettet mod kunden. Virbac er ikke ansvarlig og kan ikke holdes ansvarlig for oplysninger, udtalelser eller henstillinger fra forfatterens artikler eller forfatterens indhold. Virbac kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af forfatterens artikler, der er offentliggjort på webstedet. VIRBAC kan ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne juridiske meddelelse.

VIRBAC kan ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne juridiske meddelelse.

Meddelelse om varemærke

Medmindre andet er angivet, er alle produktnavne, varemærker, logo, domænenavne, karakterer, slogans, mærkning, servicemærker og alle andre tegn, der vises på dette websted, uanset om de vises med stor skrift eller med varemærkesymbolet, registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende VIRBAC Group, dets tilknyttede virksomheder, beslægtede virksomheder eller dets licensgivere eller joint venture-partnere. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andet materiale, medmindre det er tilladt heri, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med copyright-lovgivningen, varemærkeretten, loven om bagvaskelse og injurier, loven om privatliv og reklame, samt bestemmelser om kommunikation og vedtægter.

Intet indeholdt heri skal opfattes som overdragelse ved implikation, passivitet i praksis eller på anden måde nogen licens eller anden ret under nogen patent eller varemærke tilhørende VIRBAC Group eller tredjepart.

Reproduktionsrettigheder og fortrolighed

Hvis en besøgende på VIRBAC DANMARK har offentliggjort svardokumenter med information herunder feedbackdata, såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende vedrørende indholdet af et sådant VIRBAC DANMARK-dokument, anses sådanne oplysninger for at være ikke-fortrolige, og VIRBAC DANMARK har derfor ingen forpligtelse af nogen art med hensyn til sådanne oplysninger og kan frit gengive, bruge, videregive og distribuere denne information til andre uden begrænsning. VIRBAC DANMARK kan frit benytte ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i sådan information til ethvert formål, herunder, men ikke til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der indeholder sådanne oplysninger.

Links

Dette websted, der henvender sig til lokale beboere, kan muligvis linke dig til andre websteder på internettet, herunder websteder for virksomheder i andre lande, der er knuttet til VIRBAC. VIRBAC DANMARK kan ikke tage ansvar for information, der findes på websteder tilhørende tredjeparter, der står uden for deres direkte kontrol.

Visse links på dette websted fører til ressourcer, der er placeret på servere, der vedligeholdes af en tredjepart, over hvilken VIRBAC / VIRBAC DANMARK ikke har kontrol. Som sådan giver VIRBAC DANMARK disse links udelukkende som en service og kan ikke stå inde for nogen form for nøjagtighed eller andre aspekter af informationen på sådanne servere og påtager sig intet ansvar for et sådant websted. Medtagelsen af et link betyder ikke, at VIRBAC godkender tredjepartens websted eller dets produkter eller tjenester.

Links til dette websted er kun tilladt til hjemmesiden. Dybe links og rammer er ikke tilladt uden forudgående skriftligt samtykke fra VIRBAC.

Fortrolighedserklæring

Læs mere om fortrolighedserklæringen her.

Organisation

Virbac DENMARK ("Virbac") is a company which supplies veterinary pharmaceutical products in the Scandinavia.

Virbacs forretning henvender sig til markedet for dyresundhed. Virbac har skabt personlige forhold til dyrlæger, landmænd og kæledyrsejere i DANMARK

Virbacs moderselskab er Virbac S.A. Virbac S.A. har datterselskaber over hele verden. Virbac er et datterselskab, der ejes fuldstændigt af Virbac S.A (Virbac, Virbac S. A. og andre virksomheder inden for Virbac-koncernen omtales i denne erklæring som "Virbac Group").

Forsyningskæde

Virbac køber størstedelen af de produkter, de sælger fra andre koncernselskaber, der er i Virbac Group, og som er hjemmehørende i Europa. Virbac vurderer i øjeblikket, at der er en lav risiko for moderne slaveri og menneskehandel i deres forsyningskæder. Virbac Group har en etisk arbejdspolitik, som offentliggøres i Virbac S.As årsrapport.

Børnearbejde

Ingen arbejdstagere under den lovlige minimumsalder for arbejde ansættes i Virbac Group. Med hensyn til de vigtigste leverandører til Virbac Group kræver Virbac Groups etiske vurderingspolitik, at leverandører overholder lovgivningen om børnearbejde, der er gældende i den jurisdiktion, hvor de er beliggende. I 2018 var der ingen rapporteringer fra de adspurgte leverandører til Virbac Group om manglende overholdelse af dette krav. Hvis Virbac Group identificerer en leverandør, der ikke opfylder kravene, vil leverandøren være forpligtet til at tage skridt til at overholde Virbac Groups etiske arbejdspolitik. Hvis det ikke lykkedes at gøre det, ville samarbejdet med Virbac Group blive afsluttet.

Tvangsarbejde eller obligatorisk arbejde

Virbac Group deltager ikke i tvangsarbejdspraksis. For så vidt angår dens centrale leverandører er overholdelse af International Labour Organizations (ILO) standarder, herunder forbud mod tvangsarbejde, et krav, der er inkluderet i alle nye leveringskontrakter. I 2018 var der ingen rapporteringer fra de adspurgte leverandører til Virbac Group om manglende overholdelse af dette krav. Hvis Virbac Group identificerer en leverandør, der ikke opfylder kravene, vil leverandøren være forpligtet til at tage skridt til at overholde Virbac Groups etiske arbejdspolitik. Hvis det ikke lykkedes at gøre det, ville samarbejdet med Virbac Group blive afsluttet.

Vurdering af respekten for menneskerettighederne blandt leverandører

For hver licitation, der udstedes af Virbac Group til deres vigtigste leverandører (der tilsammen tegner sig for næsten 90% af værdien af indkøb af råvarer og underleverancer), kræver Virbac Group, at der udfyldes et spørgeskema, der har til formål at vurdere leverandørens overholdelse af lovgivningen for menneskerettighederne. Spørgeskemaet søger blandt andet at vurdere medarbejdernes alder, eksistensen af passende sundheds- og sikkerhedspolitikker og fraværet af diskrimination. Siden 2015 har nye rammekontrakter udstedt af Virbac Group inkluderet en forpligtelse, der kræver, at leverandører overholder standarder vedrørende menneskerettigheder. I 2018 identificerede vurderingsprocessen, der blev udført af Virbac Group for de nye leverandører, ikke nogen relevante risici i forbindelse med besvarelserne af spørgeskemaerne. Hvis Virbac Group identificerer en leverandør, der ikke opfylder kravene, vil leverandøren være forpligtet til at tage skridt til at overholde Virbac Groups standarder for overholdelse af menneskerettighederne. Hvis det ikke lykkedes at gøre det, ville samarbejdet med Virbac Group blive afsluttet.

Forpligtelse

I 2020 vil Virbac påbegynde udvinsning af rettidig omhu hos tredjepartsleverandører for at sikre overholdelse af koncernens etiske arbejdspolitik. Virbac har også til hensigt at sikre, at dets kontrakter med tredjepartsleverandører indeholder passende kontraktlige bestemmelser for at sikre, at dens tredjepartsleverandører overholder kravene i Modern Slavery Act 2015.

Cookiepolitik

Databeskyttelsespolitik