Virbac Danmark

Værdier

Vi vil fostreiværksætterånd

Vis initiativ og mod. Gå væk fra den slagne vej og en fastlåst tankegang. Det er vores drivkraft, som giver os mulighed for at lære af vores fejl, have modstandskraft og genopfinde os selv, så vi hurtigt kan tilpasse os en verden i rivende udvikling

Vi vil stimulere innovation

Alle vores handlinger er næret af kreativitet samt af vores skarpsindige mentalitet. Vi er på forkant med de nyeste trends og værktøjer som en del af vores forpligtelse til at kunne tilbyde vores kunder stadig mere opfindsomme og nyttige løsninger. Vi har fokus på forebyggelse og dyretrivsel som et svar på de aktuelle udfordringer med hensyn til dyrs sundhed verden over. Samtidig husker vi fortsat på de ernæringsmæssige og hygiejniske aspekter.

Vi vil vise vores engagement

Hos Virbac prioriterer vi, at hvert projekt skal have et positivt resultat. Vi er passionerede omkring vores arbejde, og vi tror på teamwork, fælles handling samt tillid til hinandens styrker og forskelle som et redskab til at nå vores mål og lære af hinanden.

Vi vil fremme en kundestyret fremgangsmåde

Vores kunder er kernen i alle vores handlinger og overvejelser. Derfor er det altafgørende for os at lytte til og være opmærksomme på dyrlæger, landmænd og kæledyrsejere, eftersom det er denne komponent, der gør det muligt for os at opbygge stærke og unikke menneskelige relationer. Disse relationer sætter os i stand til at imødese kundernes behov og levere nyttige løsninger til dem til bedre dyrlægepraksis og dyrepleje.

Vi vil være opmærksomme på mennesker

Vi sætter mennesker i første række og giver vores medarbejdere et arbejdsmiljø, hvor den enkelte person løbende kan udvikle sig og lære og dermed også hjælpe virksomheden med at bevæge sig fremad – alt dette inden for samvirkende, tværgående og multikulturelle rammer, hvor fællesskab og teamånd er nøgleord. Vores værdier såvel som vores faglige og kulturelle mangfoldighed giver os de nødvendige værktøjer til at kunne tilbyde en forbedret oplevelse i stadig større udstrækning – ikke kun for vores kunder, men også for vores teams.

Vi vil vælge bæredygtighed

Vi har altid set fremad, og vi stræber efter at udvikle vores arbejde for at gøre det mere bæredygtigt for fremtiden. Vi lærer af erfaring og bruger denne viden til at forbedre os. Vi tager ansvar for vores handlinger og er opmærksomme på dyresundhedens indvirkning på mennesker og miljøet.

Virbac Group

Grundlæggeren

Betterment by Virbac