Virbac Danmark
Veterinærlægemidler til smådyr
Produktnavn Type SPC
Alizin Vet. Reproduktion Alizin Vet. SPC
Aniketam Vet. Smerte og Anæstesi Aniketam Vet. SPC
Canergy Vet. Neurologi Canergy Vet. SPC
Canicaral Vet. Smerte og Anæstesi

Canicaral Vet. 40 mg SPC

Canicaral Vet. 160 mg SPC

CaniLeish Vacciner CaniLeish SPC
Canixin Vacciner

Canixin DHPPi SPC

Canixin DHPPiL SPC

Canizol Vet. Hudprodukter Canizol Vet. SPC
Cortavance Vet. Hudprodukter Cortavance Vet. SPC
Cyclavance Vet. Hudprodukter Cyclavance Vet. SPC
Easotic Vet. Hudprodukter Easotic Vet. SPC
Exoflox Vet. Antibiotika Exoflox Vet. SPC
Euthasol Vet. Aflivning Euthasol Vet. SPC
Inflacam Smerte og Anæstesi Inflacam SPC
Leucofeligen Vacciner Leucofeligen SPC
Metomotyl Mave-tarm sygdom Metomotyl SPC
Milpro Vet. Antiparasitære midler

Milpro Vet. SPC 12,5+125 mg

Milpro Vet. SPC  16+40 mg

Milpro Vet. SPC 2,5+25 mg

Milpro Vet. SPC 4+10 mg

Nerfasin Vet. Smerte og Anæstesi

Nerfasin Vet. 100 mg/ml

Nerfasin Vet. 20 mg/ml

Suprelorin Reprodiktion Suprelorin SPC
Synthadon Smerte og Anæstesi Synthadon SPC
Vetflurane Smerte og Anæstesi Vetflurane SPC
Virbagen Omega Vacciner Virbagen Omega SPC
Ypozane Vet. Reproduktion Ypozane Vet. SPC
Zoletil Vet. Smerte og Anæstesi

Zoletil 100 Vet. SPC

Zoletil 50 Vet. SPC

 

Veterinærlægemidler til hest
Produktnavn Type SPC
Aniketam Vet. Smerte og Anæstesi Aniketam Vet. SPC
Dilaterol Vet. Luftvejslidelser Dilaterol Vet. SPC
Equimax Vet. Antiparasitære midler Equimax Vet. SPC
Euthasol Vet. Aflivning Euthasol Vet. SPC
Inflacam Smerte og Anæstesi Inflacam SPC
Nerfasin Vet. Smerte og Anæstesi

Nerfasin Vet. 100 mg/ml

Nerfasin Vet. 20 mg/ml

Prosolvin Vet. Reproduktion Prosolvin Vet. SPC
Vetflurane Smerte og Anæstesi Vetflurane SPC
Virbalan Vet. Antiparasitære midler Virbalan Vet. SPC

 

Veterinærlægemidler til kvæg
Produktnavn Type SPC
Aniketam Vet. Smerte og Anæstesi Aniketam Vet. SPC
Cyclix Vet. Reproduktion Cyclix Vet. SPC
Deltanil Vet. Ektoparasitære midler Deltanil Vet. SPC
Euthasol Vet. Aflivning Euthasol Vet. SPC
Inflacam Smerte og Anæstesi Inflacam SPC
Neoprinil Ektoparasitære midler Neoprinil SPC
Nerfasin Smerte og Anæstesi

Nerfasin Vet. 100 mg/ml

Nerfasin Vet. 20 mg/ml

Prosolvin Vet. Reproduktion Prosolvin Vet. SPC
Rilexine Vet. Antibiotika Rilexine Vet. SPC
Terralon Prolongatum Antibiotika Terralon SPC
Toltranil Vet. Antibiotika Toltranil Vet. SPC

 

Veterinærlægemidler til svin
Produktnavn Type SPC
Aniketam Vet. Smerte og Anæstesi Aniketam Vet. SPC
Euthasol Vet. Aflivning Euthasol Vet. SPC
Premedox Vet. Antibiotika Premedox Vet. SPC
Prosolvin Vet. Reproduktion Prosolvin Vet. SPC
Terralon Prolongatum Antibiotika Terralon SPC
Toltranil Antiparasitære midler Toltranil Vet. SPC
Stabox Vet Antibiotika

Stabox Vet SPC pulver til oral opløsning

Stabox Vet SPC oralt pulver

Virbagest Reproduktion Virbagest SPC